Expositie Voor / Na Restauratie in Beeld

Museum Jan Heestershuis
30 januari t/m 26 april 2024

Restauratieatelier Jos van Extel is te gast in in de atelierruimte van het Heestershuis. Restaurateur van Extel neemt een aantal werken uit onze eigen collectie in deze periode onder handen. Zoals hij zelf zegt; “het schilderij wordt opnieuw tot leven gewekt”. Het publiek krijgt hiermee een inkijk in wat er komt kijken bij het behoud van schilderijen.

We brengen het werk van Jan Heesters, Dorus van Oorschot en andere kunstenaars uit de kunstcollectie Meierijstad graag zoveel mogelijk onder de aandacht van het publiek. Met thematische tentoonstellingen laten we hun werk in alle facetten zien en creëren we soms nieuwe perspectieven. Vanzelfsprekend gaan we zuinig om met ons erfgoed. Maar door diverse omstandigheden kunnen kunstwerken toch vuil worden of beschadigd raken. De geselecteerde schilderijen hebben verschillende behandelingen nodig. Die variëren van bedoeken, opnieuw opspannen, reinigen tot zelfs retoucheren.

Een vakkundig restaurateur moet respect voor het werk van de kunstenaar aan de dag leggen. Het is belangrijk het handwerk, het ambachtelijke van de schilderkunst goed te doorgronden en de opbouw van een schildering te kennen. Voorafgaande aan de restauratie is onderzoek nodig om weloverwogen keuzes te maken, die bovendien altijd omkeerbaar moeten zijn. Verslaglegging is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Dit hele proces wordt inzichtelijk gemaakt in deze expositie.

Gedurende de expositieperiode zal de restaurateur regelmatig aanwezig zijn om zelf toelichting te geven op zijn werkzaamheden. Deze momenten worden aangekondigd op onze website en social media.

De schilderijen zijn gedeeltelijk gedurende en gedeeltelijk na afloop van de expositie allemaal weer opgefrist en toonbaar voor het publiek.